ახალი ამბები
qalaqshi saswrafo daxmarebis manqnebi sajiroebs ganaxlebas

qalaq potshi saswrafo daxmarebis manqanebi aris dzalian dzveli da sajiiroebs axlit shecvla gtcovt miaqciot am faqt yuradgeba qalaqs radgan gaachniaa aseti saswrafos daxmarebis manqnebi xshiria dagvianebis faqticc es manqanebi araa aranairad raime teqnikit agjurvili rogorc sxva saswrafo manqnebiiaris dzalian dzveli uazis firmis manqnebi gtxovt gaaketot siujeti