ბიზნეს NEWS
  • ბიზნეს ნიუსი 08 04 13
  • ბიზნეს ნიუსი 01 04 13
  • ბიზნეს ნიუსი 08 04 13

    "მეცხრე ტალღის" მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ ,,მეცხრე ტალღა" და დაურთოთ დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული http://nwbc.ge.