ბიზნეს NEWS
  • ყულევის ნავთობტერმინალი

    რა როლს ასრულებს ყულევის ნავთობტერმინალი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.

     

     

    "მეცხრე ტალღის" მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ ,,მეცხრე ტალღა" და დაურთოთ დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული http://nwbc.ge.