ბიზნეს NEWS
  • XL ჯგუფი მომხმარებელს სიახლეს სთავაზობს

     XL ჯგუფმა სამუშაო ქსელი გააფართოვა. ისინი მომხმარებელს სიახლეებს სთავაზობენ.  

    "მეცხრე ტალღის" მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ ,,მეცხრე ტალღა" და დაურთოთ დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული http://nwbc.ge.