ბიზნეს NEWS
  • ფოთის აგრარული ბაზარი

    რა გეგმები აქვს ფოთის აგრარული ბაზრის ადმინისტრაცია.

    "მეცხრე ტალღის" მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ ,,მეცხრე ტალღა" და დაურთოთ დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული http://nwbc.ge.