ახალი ამბები
24 საათიანი ექსპერიმენტული თეატრის ფესტივალი

24 საათიანი ექსპერიმენტული თეატრის ფესტივალში ფოთის თეატრიც ჩაერთვება.  დეტალები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. 

“მეცხრე ტალღის” მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ ,,მეცხრე ტალღა” და დაურთოთ დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული http://nwbc.ge.