ახალი ამბები
საკრებულოს სხდომა

დღეს საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში სულ 6 საკითხი შევიდა. სხდომის დასრულების შემდეგ სპეციალური განცხადება გააკეთა ტუბ. დისპანსერის ხელმძღვანელმა. უფრო ვცლად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. 

“მეცხრე ტალღის” მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ ,,მეცხრე ტალღა” და დაურთოთ დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული http://nwbc.ge.