ახალი ამბები
,,მეწარმე ქალთა ფონდის” შეხვედრა ფოთში

,,მეწარმე ქალთა ფონდი’’ ასე ჰქვია არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის ინიციატივით ფოტში პროექტი განხორციელდა. მასში 15 მონაწილე ჩაერთო, პროექტის მონაწილეებმა ინგლისური ენა და კომპიუტერული პროგრამები უფასოდ შეისწავლეს. დღეს პროექტის მონაწილეები  ,,მეწარმე ქალთა ფონდის’’ ხელმძღვანელებმა დააჯილდოვეს. 

“მეცხრე ტალღის” მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ ,,მეცხრე ტალღა” და დაურთოთ დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული http://nwbc.ge.