ახალი ამბები
თოქ-შოუ ,,თემა”

ზაფხული- 2012
დასვენება, გართობა, ტურიზმის განვითარება…